A+ A A-

1. Toimitusehtojen soveltaminen
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Internet-Content.europa IC OY:n (myöhemmin IC tai IP) ja IC:n mahdollisten alihankkijoiden asiakkaalle toimittamiin Ohjelmisto-palveluihin. Nämä ehdot eivät kata IC:n Hosting-palveluiden toimitusehtoja.

2. IC:n velvollisuudet
IC asentaa palvelimelleen asiakkaan puolesta sovitut ohjelmat ja komponentit. IC tarkistaa ohjelmien yhteensopivuuden asennuksen jälkeen ja raportoi mahdollisista ongelmista asiakkaalle. IC ei myy ohjelmia eikä toimi ohjelmien välittäjänä vaan hoitaa asennukset asiakkaanpuolesta. IC veloittaa asennuksista asennus ja konfigurointi maksut.

3. Lisenssit
Vapaan lähdekoodin (Open Source) ohjelmilla ei ole omistajaa vaan yhteisö yhdessä rakentaaja ylläpitää ohjelmia. Nämä ohjelmat ja niiden komponentit ovat yleensä Free tai GNU lisenssillä olevia ohjelmia, joita voi vapaasti muokata ja käyttää.

4. Sivujen toiminta
Vapaan lähdekoodin ohjelmien ja niiden lisäosien tekijät eivät anna takuita ohjelmista tai niiden yhteentoimivuudesta muiden lisäosien kanssa. Kaikki uudet lisäosat tulisi tarkistaa asennuksen jälkeen. IC ei suosittele, että asiakas itse asentaa uusia lisäosia sivuilleen. Jos asiakas kuitenkin itse haluaa tehdä asennukset ja sivuilla ilmenee asennuksesta johtuvia ongelmia IC veloittaa ongelman korjauksesta tuntiveloituksen mukaan.

5. Palvelun irtisanominen
Ohjelmisto-palveluiden sopimus on voimassa Hosting-palvelu sopimuksen voimassaoloajan.(kts. Hosting-palveluiden toimitusehdot.)

6. Vastuunrajoitus
IC edellyttää, että asiakas käyttää palveluissaan (kuten internet-sivuilla) vain asianmukaistaja lain sallimaa materiaalia. IC ei vastaa asiakkaan palveluissa olevasta aineistosta. IC vastaa ainoastaan omista palveluista ei muiden osapuolten aiheuttamista vahingoista tai ongelmista. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina vain laskutuskauden palvelumaksua vastaavaan summaan. Vahingonkorvausta on vaadittava IC:ltä kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästys tapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja IC ei korvaa. IC ei takaa, että sen palveluihin ei tule katkoksia tai, että sen palvelut ovat vapaat virheistä. IC ei takaa, että sen palveluilla voidaan aikaansaada tiettyjä tuloksia tai toimenpiteitä. IC ei myöskään vastaa käyttäjän itsensä tai kolmannen tahon aiheuttamista vahingoista järjestelmille.

7. Palvelukohtaisten toimitusehtojen voimaan tulo
Näitä ehtoja sovelletaan 2014.01.01 lähtien. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. IC pidättää oikeuden toimitusehtojen muutoksiin.