A+ A A-

1. Toimitusehtojen soveltaminen
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Internet-Content.europa IC OY:n (myöhemmin IC tai IP) ja IC:n mahdollisten alihankkijoiden asiakkaalle toimittamiin hosting-palveluihin. Nämä ehdot eivät kata IC:n Ohjelmisto-palveluiden toimitusehtoja.

2. IC:n velvollisuudet
IC huolehtii asiakkaan verkkotunnuksen toimivuuden kannalta IC:n hallinnassa olevienpalvelujen toimivuudesta. IC sitoutuu noudattamaan Viestintäviraston tai muiden verkkotunnusten hallinta organisaatioiden antamia verkkotunnuksia koskevia määräyksiä.

3. Palvelun käyttö
IC:llä on oikeus muuttaa hinnoittelua, keskeyttää palveluntarjonta, muuttaa sen laatuaesimerkiksi liikennettä priorisoimalla tai irtisanoa sopimus, jos asiakkaan aiheuttamaInternet-liikenne tai palvelin- tai muu kuormitus poikkeaa runsaasti palvelukuvauksenmukaisesta tai muuten tavanomaiseksi katsottavasta käytöstä. IC neuvottelee mahdollisuuksien mukaan asiakkaan kanssa ongelmatilanteiden ratkaisemisesta.

4. Palveluihin liittyvät oikeudet
IC voi rekisteröidä asiakkaan pyynnöstä osoitteen tai palvelun kolmansien osapuolien ylläpitämien (rekisteröinti) palvelujen kautta toimien asiakkaan maksun välittäjänä ja valtuutettuna. IC ei vastaa näiden palvelujen toiminnassa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä eikäkolmannen osapuolen hallinnassa olevien palvelujen toimivuudesta.

5. Sopimuskausi ja palvelun irtisanominen
Sopimuskauden pituus vastaa palveluun valitun laskutuskauden pituutta (3/6/12 kk). Sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden päätyttyä uudella saman pituisellasopimuskaudella, ellei sopimusta ole irtisanottu kirjallisesti viimeistään yhtä (1) kuukauttaennen sopimuskauden päättymistä Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. IC:llä on oikeus kieltäytyä vapauttamasta tai siirtämästä asiakkaan verkkotunnusta, IP-osoitettatai muita palveluun tai sen hallintaan tarvittavia tunnuksia tai palveluja, mikäli asiakas ei olesuorittanut sopimuksen mukaisia maksujaan.

6. Vastuunrajoitus
IC vastaa ainoastaan omista palveluista ei muiden osapuolten aiheuttamista vahingoistatai ongelmista. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina vain laskutuskauden palvelumaksuavastaavaan summaan. Vahingonkorvausta on vaadittava IC:ltä kuukauden kuluessa siitä,kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita taiviivästys tapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja IC ei korvaa. IC ei takaa, että sen palveluihinei tule katkoksia tai, että sen palvelut ovat vapaat virheistä. IC ei takaa, että sen palveluillavoidaan aikaansaada tiettyjä tuloksia tai toimenpiteitä. IC ei myöskään vastaa käyttäjänitsensä tai kolmannen tahon aiheuttamista vahingoista järjestelmille.

7. Palvelukohtaisten toimitusehtojen voimaan tulo
Näitä ehtoja sovelletaan 2014.01.01 lähtien. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. IC pidättää oikeuden toimitusehtojen muutoksiin.